המרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

המרכז למשפחות מהווה שירות של משרד הרווחה המופעל על ידינו,  הפועל למען משפחות העיר להן ילד עם לקות קוגניטיבית, תקשורתית או מוטורית. המרכז למשפחות מבקש לספק רשת תמיכה רחבה למשפחות, אשר כוללת מעני תמיכה קבוצתיים וייחודיים, סיוע במיצוי זכויות, אירועי הפגה ופנאי, פיתוח מנהיגות הורים העלאת מודעות בקהילה ושינוי מדיניות עירונית בתחומי נגישות ועוד. ייחודיותו של המרכז טמונה בתפיסה הקהילתית שבבסיסו, אשר רואה בהורים שותים מלאים לעשייה, מתוך כבוד רב להתנסותם ולידע צברו לאורך השנים.  תמונות מפעילויות

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

צור קשר

  • שד׳ העצמאות 28, ת.ד. 654 קריית גת 82100
  • 08-6812368